Genel :

bilimist

bilimist Yazdı...Lenfosit Değerinin Yükselmesine Yol Açan Bazı Sebepler

14 Kasım 2015 Bu içerik 3.889 kez okundu.

Lenfosit Değerinin Yükselmesine Yol Açan Bazı Sebepler
NORMAL DEĞER: 1.500 - 3.500 /uL


1) İnfeksiyon hastalıkları:
-akut infeksiyoz lenfositozis
-Sitomegalovirus infeksiyonu
-Bordatella pertussis
-Diğer viral enfeksiyonlar.
-Toksoplazmosis
2 )Ülseratif kolitis
3) Crohn hastalığı
4) Vaskülitler
5) İlaç hipersensitivitesi
6) Addison hastalığı

7) TirotoksikozisCrohn hastalığı (Latince enterocolitis regionalis), kronik ve iltihabi bir bağırsak hastalığıdır.


Bordetella pertussis isimli bakterinin sebep olduğu boğmaca hastalığında en belirgin belirti, hastalığın kendine özgü öksürük nöbetleridir...


* * * *
Vaskülitler
Vaskülit Nedir?


Vaskülit, kan damarlarının inflamasyonu sonucunda, o damarın beslediği akciğer, böbrekler, sinir, deri gibi dokularda beslenme bozukluğuna bağlı yakınmalarla giden bir grup hastalığı ifade eder. Bazen hayati tehdit edici sonuçlar doğurabilir. Vaskülitin bir çok türü vardır ve çoğu nadir görülür. Hem arter (atar damar) hem de venler (toplar damar) tutulabilir. Bu nedenle çok çeşitli bulgulara neden olur.

Bazıları:

El veya ayakta hissizlik ve güçsüzlük,
Nefes darlığı ve öksürük,
Deri döküntüleri-deriden kabarık purpura (küçük kırmızı noktasal döküntü), nodül (şişlik), veya ülsere yaralar gibi çok çeşitli olabilir.
Yeni gelişen şiddetli hipertansiyon
Böbreklerin tutulumuyla hipertansiyon, ödem
Gözde ağrılı kızarıklık, geçici veya kalıcı görme kaybı gibi yakınmalara neden olabilir.


Vaskülit Nasıl Tedavi Edilir?

Glukokortikoidler: Genellikle steroid veya kortizon olarak bilinir. Vaskülitin erken döneminde (aktif), hastalık bulgularını ve inflamasyonu baskılamak amacıyla vaskülitin tipine ve şiddetine de bağlı olarak farklı dozlarda kullanılır. Doktorunuzla iş birliği yaparak, steroidin yan etkileri hakkında bilgi alıp, korunma yöntemlerini öğrenebilirsiniz.

Diğer ilaçlar: Bunlar, steroid ihtiyacını azaltan ilaçlardır. Çoğu immün sistemi baskılayan tedavilerdir. Siklofosfamid bunların içinde en güçlü olanıdır. Hayati organ tutulumu halinde tercih edilir. Metotreksat ve azathioprin diğer ilaçlardır. Biyolojik tedavilerden rituximab, son yıllarda diğer tedavilere dirençli vaskülit tedavisinde kullanılmaktadır. Plazmaferez ve intravenöz immün globülin tedavisi de bazı dirençli vaskülit vakalarında kullanılan diğer tedavi seçeneklerindendir.

Cerrahi: Nadiren gerekir. Ciddi vaskülite bağlı aşırı hasara uğrayan damar dokusunun greftlenmesi veya organ nakli gibi durumlarda gerekebilir. /

Vaskülitli Hastalara Öneriler:

Vaskülit, kısa süreli veya bir ömür boyu sürebilir. Hayati organlarda hasar gelişmesini ve ileride hasar bırakmasını önlemek, tedavinin esasını oluşturur. Çoğunlukla kullandığınız ilaçların, fayda ve zarar (yan etkileri) oranları göz önünde tutularak, tedaviniz planlanır. İlaçlarınızın yan etkileri hakkında bilgilenerek, korunabilir yan etkilere yönelik önlemler alabilirsiniz. Örneğin, steroide bağlı osteoporoz, Cushing sendromu, kan şekeri ve tansiyon yükselmesi gibi yan etkilerden; steroid diyeti, kalsiyum ve D vitamini replasmanı yapılması, kas güçlendirici egzersizler, kan şekeri ve tansiyon takibi gibi önlemler alabilirsiniz. Enfeksiyonlardan korunmak için, grip ve zatürre aşısını yaptırabilirsiniz.

Kaynak P r o f . D r . N u r a n T ü r k ç a p a r
-

Karbamazepine bağlı ilaç hipersensitivite sendromu
E s e n Ö z k a y a B a y a z ı t1 , C a h i d e N a r 1
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

İlaç hipersensitivite sendromu (İHS), bazı ilaçların kullanımı sırasında ortaya çıkan ateş, lenfadenopati, deri lezyonları ve iç organ tutulumu ile karakterize bir tablodur. Karbamazepin gibi aromatik yapıdaki antiepileptikler önemli sebepleri arasındadır. Antiepileptik kullananların ortalama 3000'de 1'inde yaklaşık 1 hafta - 3 ay içinde ortaya çıkar. Hepatik, renal, hematolojik tutulum başta olmak üzere çeşitli iç organ tutulumları nedeniyle mortalitesi yüksektir. Deri lezyonları ön planda makülopapüler / morbiliform tiptedir, ancak eksfoliatif dermatit, hatta toksik epidermal nekroliz tarzında olabilir. Tablo infeksiyonlar, konnektif doku hastalıkları ve malinitelerle ayırıcı tanıya girer. Bu yazıda karbamazepin tedavisinin 50. gününde başlayan ateş, lenfadenopati, eksfolyatif dermatit ve karaciğer tutulumu ile karakterize bir ilaç hipersensitivite sendromu olgusu sunulmaktadır. Karbamazepin kesilmesine rağmen gerilemeyen tablo erken dönemde başlanan 40 mg/gün metilprednizolon i.m. tedavisine çok iyi cevap vererek 1 ay içinde tamamen gerilemiştir. Sonuç olarak, bu nadir ama ciddi reaksiyon, özellikle antiepileptik kullanan hastalarda gelişen deri lezyonlarının ayırıcı tanısında mutlaka akla gelmelidir.
-
Addison Hastalığı nedir?

Böbreküstü bezlerinin kabuk bölgesinden salgılanma yetersizliğine bağlı olarak glukokortikoid (kortizol) ve mineralokortikoid (aldosteron) hormonların kanda azalmasıdır.

Belirtileri nelerdir?
• Halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal
• Kilo kaybı
• Açlık hipoglisemisi
• Ağız mukozasında ve deride özellikle ameliyat ve yara izlerinde, meme başla+rında ve genital bölgelerin renginde koyulaşma (pigmentasyon artışı)
• Kan basıncında düşme
• Terlemede azalma
• Koltukaltı ve genital kıllanmada azalma

Nedenleri nelerdir?
• Otoimmünite
• Tüberküloz
• Kanser metastazları
• Amiloidoz

Addison hastalığında tanıya yönelik araştırmalar nelerdir?
• Lökosit formülü (lenfositoz, eozinofili)
• Elektrolit düzeyleri (hiponatremi, hipokloremi, hiperpotasemi, hiperkalsemi)
• BUN (kan üre azotu) (artar)
• ACTH (adrenokortikotropik hormon, kortikotropin) (artar)
• Düz karın grafisinde tüberküloza bağlı olarak böbreküsü bezlerinde kireç oturması (sürrenal kalsifikasyon) görülebilir.
• İdrarda 17-ketosteroid ve 17-hidroksikortikosteroid miktarında (azalma)
• Plazma kortizol düzeyi (sabah 8:00'de yapılan ölçümde) (azalma)
• Kortikotropin verilmesinden 30 dakika sonra plazma kortizol düzeyinde bazal değere oranla yeterli artış olmaması

Tedavisi nasıldır?
• Bol karbonhidratlı, proteinli, tuzlu ve potasyumu düşük beslenme
• Eksik hormonların yerine konulması (kortizon ve mineralokortikoidler)
• Ateşle seyreden infeksiyon, ameliyat travma gibi stres durumlarında kortizon dozu artırılır.
• Addison krizinde acil tedavi gerekir.

Hangi durumlarda doktora başvurulmalıdır?
Yukarıdaki belirtiler varsa İç hastalıkları - Endokrinoloji uzmanı doktora başvurulmalıdır.
-
Subakut Lenfositik Tiroidit


Geçici tirotoksikozis ile seyreden bu hastalık 1970’ lerde tanımlanmıştır. Günümüzde görülme sıklığı azalmaktadır. Hastalığı tanımlamak için “sessiz tiroidit”, “ağrısız tiroidit”, “subakut lenfositik tiroidit”, “ağrısız tiroiditli tirotoksikozis”, “ağrısız, atipik veya okkült subakut tiroidit”, “spontan gerileyen tirotoksikozisli lenfositik tiroidit” ve “lenfositik tiroiditli geçici tirotoksikozis” isimleri kullanılmıştır. Bu terimler içinde en sık kullanılanları “sessiz tiroidit”, “ağrısız tiroidit”, “subakut lenfositik tiroidit”tir. Başlangıçta subakut lenfositik tiroidit (SLT) klinik seyrinin benzemesi nedeniyle SGT’ in ağrısız bir formu olarak tanımlanmıştır; ancak histopatolojik özellikleri lenfositik tiroidit olduğunu göstermiştir. Bu hastalığın postpartum dönemde 6.-12. haftada ortaya çıkan bir formu “postpartum tiroidit” olarak isimlendirilir. SLT, genellikle hastalık ortaya çıkmadan önceki tirotoksikoz semptomlarının kısa sürmesi ve radyoaktif iyot alımının düşük olmasıyla tanınır. Hastalık bir kaç hafta ile bir kaç ay arasında değişen bir seyir gösterir ve iyileşme süresinde geçici bir hipotiroidizm gelişir. SLT’ ye yol açan bilinmeyen bir faktör ani olarak enflamasyonun başlamasına, tiroid folliküllerinin tahrip olmasına ve tiroglobulin proteolizinin aktive olmasına neden olur. Böylece dolaşıma tirotoksikoza yol açacak miktarda T4 ve T3 salınır. Bu arada bir miktar da tiroglobulin açığa çıkar. Aynı kişide birden fazla atak görülebilir.

Tablo: Subakut lenfositik tiroiditli hastalarda semptom ve bulgular.
SEMPTOMLAR

BULGULAR


Sinirlilik

Taşikardi

Yorgunluk

Hiperaktif refleksler

Sıcağa dayanıksızlık

Tremor

Artmış terleme

Tioidde büyüme (daha çok diffüz)

Kilo kaybı

Gözkapağı retraksiyonu ve takipte gecikmeAmaçsız hareketlerKaslarda güçsüzlük
Yorumlar

Henuz yorum eklenmedi ilk ekleyen siz olun .Yorum Ekle
b