Ne nedir ? :

bilimist

bilimist Yazdı...Vektör Kuvvet Denge Şartı Konu Anlatımları

07 Kasım 2015 Bu içerik 12.959 kez okundu.

Kuvvetin Denge Şartı Konu Anlatımı

Farklı noktalara uygulanan paralel kuvvetlerin denge şartını ‘Kütle Merkezi’ konusunda ele alacağız. Kesişen kuvvetlerin dengesinde ise aşağıdaki özellikler geçerlidir;Bir cismin üzerindeki kesişen kuvvetlerin toplamı sıfır ise cisim ya hareketsiz kalır ya da sabit hızla ilerler. Bu iki durum kuvvet dengesinin bir sonucudur.

Bu sistemde toplam bileşke kuvvetin sıfır olması,x ekseni üzerindeki bütün kuvvet bileşenlerinin toplamı sıfırdır.Lami (Steven) Teoremi

Bir cisme uygulanan aynı düzlemdeki üç kuvvet birbirini dengeliyorsa bu kuvvetler ile karşılarında (arkalarında) kalan açıların sinüsleri oranı birbirine eşittir.


Üç kuvvetin birbirini dengelediği bütün sorularda Lami teoremi bize büyük kolaylıklar sağlar. Bundan yararlanmak için aşağıdaki özelliklere dikkat etmek gerekir.


UYARI


I-Üç kuvvet birbirini dengeliyor ise herhangi ikisinin bileşkesi üçüncüye eşit ve zıt bir kuvvet vektörünü verir.


II. Kuvvetin arkasında kalan açı ile şiddeti ters orantılıdır. Yani küçük açının arkasında kalan kuvvetin şiddeti en büyük, büyük açının karşısında kalan kuvvetin şiddeti en küçüktür.

a < q < b ise F > P > T dir.

Soru çözümünde kolaylık sağlaması açısından şu kurallara dikkat etmek gerekir;
Üçgenlerde geçerli olan; “üçüncü kenar diğer iki kenarının toplamlarının mutlak değerinden küçük ve bu iki kenarın farkının mutlak değerinden büyük olmalıdır.” Kuralı üç kuvvet dengesi için de geçerlidir


Üç kuvvet birbirini dengeliyor ise bunlar kapalı bir üçgen meydana getirecek şekilde toplanabilirler. Bu vektörel toplam sıfır olacağı gibi üçgenlerin açı–kenar bağıntıları kullanılarak büyüklükleri kolayca hesaplanabilir.Örnek:
12N ve 13 N luk iki kuvvetin bileşkesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 25 B) 24 C) 26 D) 1 E) 0Çözüm:

Bu iki kuvvet aynı yönde etkirse bileşkeleri 12+13=25N olur, ters yönde etki ettiği takdirde 13–12=1N bulunur. Bileşke kuvvet 1N ile 25 N değerleri dahil bu değerler arasındaki tüm değerleri, iki kuvvet uygun açıyla etki ederlerse alabilir, Fakat 1N dan küçük olamaz.Yanıt E* * * * * *


Vektör – Kuvvet

Fizik madde ve enerji arasındaki dönüşümleri inceleyen ve bu ilişkileri matematiksel olarak tanımlayan bilim dalıdır.Maddelerin kendi aralarında meydana gelen bu davranışlarını incelerken ölçme kavramı önem kazanır. Ölçülen bu büyüklüklerin “türü” olayları değerlendirirken bize yardımcı olur.

Fizikte kullanılan büyüklükler “skaler” ölçülebilen büyüklükler ve “vektörel” yönlü büyüklükler olarak iki grupta incelenir.

Skaler Büyüklük Nedir?

Ölçmeye çalıştığımız büyüklüğün sadece şiddeti söz konusuise, buna skaler büyüklük denir. Skaler büyüklüklerde yön ve doğrultu kavramı yoktur.
Örnek: Kütle, özkütle, boy, hacim, sıcaklık, yük v.s.

Vektörel Büyüklük Nedir?

Vektör Nedir
Vektör yönlendirilmiş bir doğru parçasıdır. Bu yolla vektörel büyüklükleri (örneğin kuvveti) kağıt üzerinde göstermekte ve incelemekte büyük kolaylık sağlamış oluruz. Vektörel büyüklükler şiddetinin yanında yön ve doğrultuya da sahip olan büyüklüklerdir. Bu büyüklüklerin ayrı ca uygulama noktası da vardır. Kuvvet, moment, yer değiştirme, hız, ivme, elektrik alan, magnetik alan, momentum v.s. bunlara örnek sayılabilir. Vektör bir ok işareti ile gösterilirken onu temsil eden harf
ya da simgenin üzerine de küçük bir ok işareti konur.
(örn.A veya F ). Vektörün dört temel özelliği vardır.
1. Yön
2. Doğrultu
3. Büyüklük (şiddet)
4. Uygulama noktası

Vektörel bir niceliğin şiddeti (büyüklüğü), vektörün uzunluğuyla doğru orantılı olmalıdır.
Bir vektörü, yönünü, doğrultusunu ve uzunluğunu değiştirmeden istediğiniz yere taşıyabilir ve işlemVektörler için yön ve doğrultu kavramları arasındaki farka dikkat etmek gerekir. x ekseni bir doğrultu
belirtirken, +x sadece bir yön ifade eder.Yorumlar

Henuz yorum eklenmedi ilk ekleyen siz olun .Yorum Ekle
b