Ne nedir ? :

bilimist

bilimist Yazdı...​Jeolojik zaman tablosu nedir ? özellikleri nedir ?

24 Ekim 2020 Bu içerik 3.283 kez okundu.

Jeolojik zaman tablosu nedir ?
Jeolojik zaman tablosu özellikleri nedir ?


Jeolojik zaman tablosu 4 dilime ayrılmıştır. Jeolojik zaman çizelgesinin oluşturulmasında dünya yaşının 5 milyar yıl olduğu tahmin edilerek ve kabul görerek oluşturulmuştur. 5 milyar yıllık uzun bir süre içerisinde tüm fosil ve radyoaktif maddelerin yapıların incelenmesi için dünyanın yaşı zaman dilimlerine bölünmüştür.
4.Zaman(Kuaterner) bu dönemde Dünya Buzul çağında şiddetli soğumalar ile karşılaşmıştır. Buzul çağının bilimsel adı Pleistosen’dir. Bu dönemde İskandinavya ülkeleri Kanada ve Batı Avrupanın bir kısmı buzullar altında kalmıştır. Buzulların artması ile deniz seviyelerinde ciddi düşüşler meydana gelmiştir. Buzul çağından sonra gerçekleşen dönem ise Holosen dönem olarak adlandırılır. Bu dönemde sıcaklık artmış ve günümüz ilkim şartlarını sağlayacak koşullar meydana gelmiştir. Bu sayede buzullar eriyerek günümüz deniz ve okyanus seviyeleri meydana gelmiştir. Ayrıca egeid karası bu dönemde çökerek Ege denizini oluşturmuştur, Hint ve atlas okyanusları da belirli seviyeye gelerek oluşumlarını gerçekleştirmiştir.
3. Zaman(Tersiyer) Kıtaların birbirinden uzaklaşmaya ayrılmaya başladığı bu dönemde Antartika kıtası Avustralya kıyasından ayrılmıştır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yine bu şekilde oluşumlar meydana gelmiştir. Alp ve Himalaya dağları bu dönemlerde oluşmuştur. Bu dönemde dünyanın belirli bölgelerinde petrol bor tuz linyit gibi maddeler oluşmaya başlamıştır. Canlı türleri oluşumları bu dönemde başlamıştır.
2. Zaman(Mezozoik) Dinazor çağı olarakta adlandırılan bu dönemde bir dinazorların evrimleşmeleri gerçekleşmiştir. Bir çok deniz çukuru bu dönemde oluşmuştur.

1.Zaman(Paleozoik) Günümüzden yaklaşık olarak 545 milyon yıl önce başlayıp 251 milyon yıl öncesine kadar uzanan bir jeokronolojik bir zaman diliminde gerçekleşmiştir. Karbonifer, Permiyen, Ordovisyen, Silüriyen ve Kabriyen gibi jeolojik devirler birinci zaman paleozoik dönemde oluşmuştur. Ural ve İskandinav dağları bu dönemde oluşumunu tamamlamıştır. Bu dönemde dev büyük ağaçlar oluşmuştur. Bu ağaçların çürümesiyle birlikte taş kömür yatakları oluşmuştur. Bakteri su yosunları gibi canlılar bu dönemde oluşmaya başlamıştır.
PALEOZİK DÖNEMDE GEÇEN OLAYLAR NELERDİR?
  • İlk olası omurgalılar (Kambriyen Döneminde gerçekleşmiştir.)
  • Oksijen o2 açısından zengin bir atmosfer (Ordovisiyen Döneminde gerçekleşmiştir.)
  • İlk kara bitkileri (Siluriyen Döneminde gerçekeşmiştir.)
  • Kara üzerinde ilk arthropodlar (Siluriyen Döneminde gerçekleşmiştir.)
  • İlk kurbağalar /amfibialar (Devoniyen Döneminde gerçekleşmiştir.)
  • İlk sürüngenler ( Pensilvaniyen Dönemi or Karbonifer Dönemi)
  • Pangea’nın oluşumu (Permiyen Döneminde gerçekleşmiştir.)
251 My – Permiyen kitlesel/toplu yokoluşlar, tektonik aktiviteler, ortamsal değişimler, sığ denizel alanların yokolması (Permiyen Döneminde gerçekleşmiştir.)
Paleozik dönemin sonlarına doğru kıtalar tekrar biraraya gelerek iklimi kuraklaştırır ve karasallaşır, sucul ortamların azalması ile geniş alanlara yayılmış bulunan sporlu bitkilerin oluşturduğu bataklık ormanları yerini açık tohumlu bitkiler almıştır. İki yaşamlılardan da sürüngenlere doğru bir geçiş dönemi yaşandı. Zamanın sonlarına doğru bu sürüngenler oldukça çeşitlendi ve memelilerin dinozorların ataları olan gruplar ortaya çıktı.
Permiyen sonunda, dünyaya bir gök cisminin çarpması ile paleozoik canlılık türünün büyük bir kısmı ortadan kalkmıştır. Yok oluşun devamında ise yeni canlılar ortaya çıkmaya başlamıştır.
Bu dönemde “Dinazorlar Çağı” olarak adlandırılan Mezozoik zaman başlar.
Bu dönemde yerkabuğu ayrılarak kıtalara dönüşmüştür.

Yorumlar

Henuz yorum eklenmedi ilk ekleyen siz olun .Yorum Ekle
b