Din ve bilim :

bilimist

bilimist Yazdı...Dua ederken nelere dikkat edilmeli, Duanın edep ve adabı

13 Aralık 2019 Bu içerik 3.153 kez okundu.

Duânın asıl anahtarı: helâl lokma yemektir. Buna riayet etmeliyiz.

Duâlarımızın kabul olmasında en önemli faktörler iç dünyamızın temizliğidir. Hepimizin bildiği, ancak hayatımıza geçirmede kusur ettiğimiz hususlardır bunlar: Günahlara tövbe etmek, tövbede azimli olmak, kalbimizde hiçbir müslümana karşı kin, hased, kibir, gurur, öfke, hile beslememek, dilimizi yalandan, gıybetten, kalp kırmaktan, dedikodudan (laf taşımadan) korumak, ahde vefa göstermek, üzerimizde kul hakkı bulundurmamak, tüm insanlara karşı affedici, kusurları örtücü, merhametli davranmak.

Dua ederken nelere dikkat edilmeli ?

DUANIN USUL VE ADABI
Yüce Allah’a ibadet etme, O’nu anma ve O’na iman etmenin gereklerinden biridir.
Bu sebeple duanın kabul olabilmesi için, bir kısım usul, âdâp ve kurallara uyulması gerekir.

Bu usul, adap ve kuralları şöyle sıralayabiliriz:

Dua her zaman yapılabilir. Fakat farz bir namazın ardından ya da güzelce abdest aldıktan sonra iki rekat bir nafile namazın ardınan dua yapmak en güzeli olacaktır.

Peygamber Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır :

“Müslüman bir kimse, her gün Allâh rızâsı için farzların dışında nâfile olarak on iki rekât namaz kılarsa, Allâh Teâlâ ona cennette bir köşk hazırlar.” buyurmuştur. (Müslim, Müsâfirîn, 103)


1. Duaya Eûzü Besmele, Allah’a Hamd ve Peygambere Salât İle Başlanmalıdır.

Peygamberimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem- duaya,

سُبْحاَنَ رَبِّيَ الْعَلِيِّالْاَعْلَى الْوَهَّابِ

Yücelerin yücesi ve bağışlayıcı olan Rabbimi, bütün noksanlıklardan tenzih ederim” diyerek başlamış (Ahmed, IV, 54; Hâkim, Dua, I, 498) ve

“Biriniz dua ettiği zaman, Allah’a hamd ve övgü ile başlasın, sonra Peygambere salât etsin, sonra dilediği duayı yapsın” buyurmuştur. (Tirmizî, De’avât, 66; Ebû Davud, Salât, 358)


Peygamberimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem-; sahabeden Enes bin Malik’e, herhangi bir yeri ağrıdığı zaman, şikayet ettiği yerin üzerine elini koyup besmele ile şöyle dua etmesini tavsiye etmiştir:

“Bismillah, şu çektiğim acının şerrinden Allah’ın gücü ve kudretine sığınırım. Sonra elini kaldır, sonra bu duayı üç beş defa tekrar et.” (Ebû Ya’lâ, Zikir ve Dua, No: 1126)

2. Duadan Önce Tövbe ve İstiğfar Edilmeli


Günah işleyen, haramlardan uzak durmayan bir kulun duası kabul edilmeye lâyık değildir. Peygamberimizin şu hadisi çok dikkat önemlidir.

“Allah yolunda seferler yapmış, üstü başı tozlanmış bir adam, ellerini semaya kaldırarak, ‘Ya Rabbi’ ‘Ya Rabbi’ diye yalvarıyor. Oysa yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdır. Böyle birisinin duası nasıl kabul olur?” (Müslim, Zekât, 19)


3. Eller Semaya Açılmalı ve Dua Sonunda Yüze Sürülmeli

Peygamber Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem-, dua ettiği zaman koltuk altları görünecek kadar ellerini semaya kaldırmıştır.

Hz. Ömer;

“Hz. Peygamber, duada ellerini semaya kaldırdığı zaman yüzlerine sürmeden indirmezdi” demiştir. (Tirmizî, De’avât, 11)


4. Esmâ-i Hüsnâ İle Dua Edilmeli


Yüce Allah, Kur’ân’da;

“En güzel isimler Allâh’ındır. O hâlde O’na o güzel isimler ile dua edin” (A’râf, 7/180) anlamındaki ayeti ile kendisine, esmâ-i hüsnâ ile dua edilmesini emretmekte ve;

“De ki: İster Allah diye dua edin, ister Rahmân diye dua edin, hangisiyle dua ederseniz (edin) en güzel isimler O’nundur” (İsrâ, 17/110) anlamındaki ayet ile “Allah” ismi veya “Rahmân” ismi ya da diğer isimlerinden biri ile dua edilebileceğini bildirmektedir. Hem Kur’ân’da hem de hadislerdeki dua örneklerinde bunu görmekteyiz.5. Mübarek Gün ve Gecelerde Duayı Artırmalı

“Rab’lerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma. Onların hesabından sana bir şey yok, senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları kovasın. Eğer kovarsan zalimlerden olursun!” (En’âm, 6/52; bk. Kehf, 18/28) Muttakîler, Kur’ân’da,

“Seher vakitlerinde Allah’tan bağışlanma dilerlerdi” (Zâriyât, 51/18) diye övülmektedir.


6. İhlâs İle ve Bilinçli Olarak Yapılmalı

“O diridir. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O hâlde dini sadece Allah’a özgü kılarak ihlâsla O’na dua edin / ibadet edin. Her türlü övgü, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.” (Mü’min, 40/65; bk. A’râf, 7/29; Mü’min, 40/14)

“Kâfirlerin hoşuna gitmese de siz, dini yalnız Allah’a hâlis kılarak O’na dua edin” (Mü’min, 40/14) anlamındaki ayetler ile (bk. Yunus, 10/22; Ankebût, 29/65; Lokman, 31/32)

“Biliniz ki, Allah gafil bir kalpten gelen duayı kabul etmez” (Tirmizî, De’avât, 66) anlamındaki hadis, duanın ihlâslı ve şuurlu yapılması gerektiğini ifade etmektedir.7. Kabul Olacağına İnanılarak Dua Edilmeli

Peygamberimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem-;

“Kabul edileceğine kesin bir şekilde inanarak Allah’a dua edin” (Tirmizî, De’avât, 66; bk. Hâkim, De’avât, I, 493) tavsiyesinde bulunmuş ve;

“Dua ettiğiniz zaman, isteğinizi kesin olarak isteyin. ‘Allah’ım! Dilersen bana ver’ demeyiniz. Çünkü Allah’ı zorlayacak herhangi bir güç yoktur.” (Buharî, De’avât, 21; Müslim, Zikir, 7; İbn Hıbbân, Ed’ıye, No: 977)

“Biriniz, ‘Allah’ım! Dilersen beni bağışla’, ‘Allah’ım! Dilersen bana merhamet et’ diye dua etmesin. İsteğini kesin olarak istesin. Çünkü O’na engel olacak hiç kimse yoktur.” (Ebû Davud, Salât, 358) buyurmuştur.


8. Kısık Bir Sesle ve Yalvararak Dua Edilmeli

Bağırıp çağırarak, yüksek ses ve riya ile değil yalvararak ve kısık bir sesle dua edilmesi, Allah ve peygamberin emridir:

Rabbinize yalvararak ve içten dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez.” (A’râf, 7/55)

“Rabbini, içinden, yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an, gâfillerden olma.” (A’râf, 7/205)

“Duanda pek bağırma, pek de sesini gizleme, bu ikisinin arasında bir yol tut.” (İsrâ, 17/110)


Hz. Âişe validemiz, bu ayetin, dua hakkında indiğini söylemiştir. (Buhârî, De’avât, 16) Sahabeden Ebû Musa el-Eş’arî der ki: Allah Resûlü ile birlikte bulunduğumuz bir seferde, tepelere çıktıkça, derelere indikçe yüksek sesle tekbir ve tehlîl getiriyorduk. Bunun üzerine Hz. Peygamber;

“Ey İnsanlar! Kendinizi yormayınız. Çünkü sizler sağır ve uzaktaki birine değil, her an sizinle olan, her şeyi duyan Allah’a dua ediyorsunuz” buyurarak bizi uyardı. (Buhârî, Cihâd,131; Müslim, Zikir, 44, Dua, 44) Hasan el-Basrî,

“İçten gizlice yapılan dua açıktan yapılan 70 duaya denktir” demiştir. (Abdürrazzak, Dua, No:19645)

Yüksek sesle bağırarak dua etmek adaba da uygun değildir. Çünkü,

“Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir” (Hadîd, 57/4; bk. Mücâdele, 58/7; Şu’arâ, 26/62) anlamındaki ayet ile;

“Beni zikrettiği ve dudaklarını benim için hareket ettirdiği zaman ben kulumla beraberim.” (Hâkim, De’avât, I, 496)

“Bana dua ettiği zaman ben onunla beraberim” (Müslim, Zikir, 19) anlamındaki kutsî hadislerde beyan edildiği gibi biz nerede olursak olalım Allah bizimle beraberdir. Allah, biyaptığımız duaları duyar


9. Israrla Dua Edilmeli

Peygamberimiz-sallallâhu aleyhi ve sellem-’in;

“Dua ettiği zaman üç sefer tekrar eder ve bir şey istediği zaman yine üç sefer tekrar ederdi.” demiştir. (Müslim, Cihâd, 107)

Peygamberimiz,

“Şüphesiz ki Allah, ısrarla dua edenleri sever” (Beyhakî, Şu’abü’l-îmân, er-Ricâ Minallah, No: 1108) anlamındaki sözleri ile ısrarla dua edeni Allah’ın sevdiğini bildirmiştir.

Peygamberimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem-;

“Rabbime dua ettim de kabul edilmedi, diyerek acele etmediğiniz sürece Allah dualarınızı kabul eder.” (Buhârî, De’avât,22; Müslim, Zikir, 92) anlamındaki hadisi ile ısrarla dua edilmesini

tavsiye etmiş ve;

“Koltuk altları gözükecek kadar ellerini kaldırıp dua eden hiçbir kul yoktur ki acele etmediği sürece Allah ona istediğini vermiş olmasın” buyurmuş, ashabın, “Ey Allah’ın elçisi! Duanın acelesi nasıl olur?” şeklindeki sorusuna, “İstedim, istedim de Allah hiçbir şey vermedi demektir” diye cevap vermiştir. (Tirmizî, De’avât, 133)

10. Ümit ve Korku İçinde Dua Edilmeli

İnsan, dua ederken, Allah’a karşı saygı ve azabından korku içinde bulunmalı, aynı zamanda istekli ve ümitli olmalıdır. Yüce Allah;

“Korkarak ve umarak O’na dua edin. Muhakkak ki Allâh’ın rahmeti, sözünü ve işini en iyi bir şekilde yapan mü’minlere yakındır” (A’râf, 7/56) buyurmakta, ümit ve korku içinde dua edenleri övmektedir:

“Onlar (mü’minler); yanları yataklardan uzaklaşırlar (gece kalkarlar), korkarak ve umarak Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayır için harcarlar.” (Secde, 32/16)


11. Meşru Şeyler İstenmeli, Ölçülü Olunmalı, Aşırı Gidilmemeli

“Kul, günah talep etmedikçe veya sıla-i rahmin kopmasını istemedikçe duası icâbet görmeye (kabul edilmeye) devam eder.” (Müslim, Zikir, 25; bk. İbn Hıbbân, Ed’ıye, No:881, 976)


12. Sadece Sıkıntılı Zamanlarda Değil, Her Zaman Dua Edilmeli

Peygamberimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem-;

“Sıkıntılı ve musibete uğradığı zamanlarda Allah’ın duasını kabul etmesini isteyen kimse, rahat zamanlarında çok dua etsin.” (Tirmizî, De’avât, 9)

“Rahatlık zamanlarında Allah’a yönel, O’nu tanı ve O’na dua et ki sıkıntılı zamanlarda da Allah sana yönelsin, seni tanısın ve sana yardım etsin” buyurmuştur. (Beyhakî, Şuabü’l-İmân, er-Ricâ Minallah, No:1139)


13. Sadece Allah’a Dua Edilmeli

“Sadece Sana ibadet eder, sadece Senden yardım dileriz” diyerek bunu dile getiriyoruz. Yüce Allah, bize şah damarımızdan daha yakındır. (Kâf, 50/16) Bu sebeple ne istersek, aracısız O’ndan istemeliyiz. Bakara sûresinin 186. ayetinde yüce Allah, şöyle buyurmaktadır:

“Kullarım sana beni sorarlarsa, gerçekten Ben onlara yakınım. Bana dua edenin duasını kabul ederim.”14. Esmâ-i Hüsnâ, Salih Amel ve Hayırlı İşler Vesile Edilmeli

Peygamberimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem-, kızı Fatıma’ya akşam ve sabah şu duayı yapmasını tavsiye etmiştir:

“Ey yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezelî, ebedî ve zatı ile kaim olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı, uykusu ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan ve ihtiyaçlarını üstlenen Allah’ım! Rahmetin sebebiyle senden yardım istiyorum. İşlerimin hepsini ıslah eyle, göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsime bırakma.” (Ebû Ya’lâ, Zikir ve Dua, No: 914)


15. Dua Sonunda “Âmin”, “Duamı Kabul Et” Denilmeli, Hz. Peygambere Salât ü Selâm Getirilmeli ve Fâtiha Sûresi Okunmalı

Yüce Allah, şöyle buyurmuştur:

“Fâtiha’yı kendim ile kulum arasında ikiye böldüm: Yarısı benim, yarısı da kulumundur. Kulumun istediği hakkıdır, kendisine verilecektir.”

Hadisin devamında Peygamberimiz şöyle demiştir:

“Bir kul, ‘Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemîn’ dediği zaman yüce Allah; ‘Kulum bana hamdetti’ der.

Kul; “er-Rahmâni’r-Rahîm” dediğinde yüce Allah, ‘Kulum beni övdü’ der.

Kul, ‘Mâliki yevmi’d-dîn” dediğinde, Allah, ‘Kulum beni yüceltti, bana saygı gösterdi’ der.

Kul, “İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în” dediği zaman Allah, ‘Bu benim ile kulum arasındadır (ibadet eden kuluma, yardım etmek bana aittir). Kulumun istediği verilecektir’ der.

Kul, “İhdina’s-Sırâta’l-müstekîm, sırâta’l-lezîne en ’amte aleyhim ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve la’d-dâllîn” dediği zaman Allah, ‘Bu dilek kula aittir, istediği verilecektir’ buyurur.” (Müslim, Salât, 38)Dua her zaman ve mekânda; her hâl ve şartta söz gelimi; yürürken, otururken ve yatarken yapılabilir. (Yûnus, 10/12). Nitekim bir ayette şöyle buyurulmuştur:

“Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. ‘Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru’ derler.” (Âl-i İmrân, 3/191)
---------------------------------------


Duaya, Euzü besmele ile başlamak gerekir, Allahü teâlâya hamdü-sena ve Resûlüne salât-ü selam ile başlamalıdır!
Hz. Muhammed duaya başlarken “Sübhane Rabbiyel aliyyil alel vehhab” denmesini hayırlı bulurdu.
Hadis-i şerifte “Dua ederken önce Allahü tealaya hamd et, sonra bana salevat getir, sonra dua et!” buyuruldu.
Duayı sadece namazlarda ve özel anlarda yapmamalısınız, her fırsatta dua edebilirsiniz.
Dua etmek hem sizi iyi hissettirecek hem de Allah’la iletişim kurmanızı sağlayacaktır.
Dua ederken içten olmak önemlidir. Allahü teala Kur’an-ı Kerimde “ Rabbinize gönülden ve gizlice yalvarın. Doğrusu, o aşırı gidenleri sevmez. Allah’a korkarak ve umutla yalvarın. Doğrusu Allah’ın rahmeti iyilik edenlere yakındır” denmiştir.
Duayı uyanık kalp ile sessiz bir şekilde yapılmalıdır. Duayı belli ezberlerle yapmak iyi değildir. Kalbim Gafil diyerek dua terk edilmemelidir.
Dua ederken herkese hayır dilekleri sunulmalıdır.EN GÜZEL DUALAR VE ANLAMLARI

En güzel dualar 1

Bağışlanma duası

Üzüntüyü bertaraf eden dua Vesveseden kurtulmak için dua Unutkanlıktan kurtulmak için dua Yemek duası Nazar duası Hayırlı evlat duası

Bu dua aslında Kuran’ın Al-i İmran suresinin 16. ayetidir. Bu ayet gün içinde muntazaman okunduğunda inşallah kulun bağışlanmasına vesile olacaktır.

“ Rabbenna innena ammena fağfir lena zünubena ve kına azaben nar.”

Bu duayı her namaz sonrası okuma alışkanlığı kazanmak ise inşallah kulun Allah katında derecesini yükseltecektir.

En güzel dualar 2

Hz. Ali’nin duası

Bu dua Hz.Ali tarafından sık sık okunmuş ve yine kendisi tarafından çevresindekilere öğretilmiştir.

“ Allahümme inni euzu bike mineş şikaki ven nifaki ve suil ahlaki bi hurmetike ya erhamer rahimiyn.”

Bu duayı sık sık okuyan inşallah günahtan uzak kalacak ve haram olan ile karşılaşmayacaktır. Kişinin nefsine yenik düşmesinin engelleyen tesirli bir duadır.

En güzel dualar 3

Üzüntüyü bertaraf eden dua

“ Allahümme rabbes semavatis sebi ve rabbel arşil aziymi ikfini külle mühimmin min haysü şite min eyne şite.”

İnşallah bu duayı sık sık okuyan kulun üzüntüsünü Allah inşallah giderecektir. Bazen kaza ve kaderde yaşanması gereken acıları da bu dua inşallah hafifletecek ve kişiye dayanma gücü verecektir.

En güzel dualar 4

Vesveseden kurtulmak için dua

Kişiye beklenmedik anlarda gelen ve onu vesveseye sürükleyen düşüncelerden şu dua ile inşallah kurtulmak mümkün olacaktır:

“Ve imma yanzeğanneke mineşşeytani nezğun festeiz billah innehu huves semiul alim.”

Bu dua günümüzde stresle baş etmeye çalışan insanlara da inşallah yardımcı olacaktır.

En güzel dualar 5

Unutkanlıktan kurtulmak için dua

“ Ya kayyumu fela yefutü şeyün min ilmih”

Allah’ın izni ile her kim ki bu duayı günde 44 defa okursa öğrendiği hiçbir şeyi unutmayacaktır.

En güzel dualar 6

Yemek duası

Yemekten sonra şu dua okunmalıdır:

“ Elhemdü lillahillezi atamana ve sekana ve ervana ve ileyhin nüşür.”

Bu dua her yemekten sonra okunduğunda inşallah evlere bereket ve huzur gelecektir. Bu dua aynı zamanda şükür duası hükmündedir. Zaten bir Müslümanı diğer inanç mensuplarından ayıran iki temel müspet hususiyetten biri şükür etmesi diğeri de tövbede bulunmasıdır.

En güzel dualar 7

Nazar duası

“ Ve in yekadül leziyne keferü le yüzlikuneke bi ebsarihim lemma semiuz zikra ve yekulune innehu le mecnun. Ve ma hüve illa zikrun lil alemiyn”

Nazarın gerçekten olduğunu bilmek ve buna karşı tedbir mahiyetinde bu duayı sık sık okumak gerekmektedir. İnşallah bu dua sıkça okunduğunda nazarın zararlı ziyaları kişiye ve sevdiklerine hiçbir zarar veremeyecektir.

En güzel dualar 8

Herhangi bir ihtiyacı olanın okuyacağı dua

“ Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya hayyu ya kayyümü ya haliymü ya kadiymü ya daimü ya ferdü ya vitrü ya ehedü ya semedü.”

Bir kişi bu duayı sabah namazlarından sonra daima okursa inşallah ihtiyacına icabet edilecektir yani duasına cevap verilecektir.

En güzel dualar 9

Hayırlı evlat duası

“Rabbi hebli mil ledünke zürriyetten tayyibeten inneke semiud duai”

Bu duayı eden anne babaların inşallah çocukları yüzünden yüzleri kararmayacaktır. Aksine çocukları onların yüzünü ağartacak hayırlı işler yapacaktır.

En güzel dualar 10

Hz. Peygamberin gün içinde sık sık yaptığı dua

Müminun suresinin 109. ayeti olan bu duayı Hz. Peygamber sık sık okurdu.

“Rabbena amenna fağfir lena verhamna ve ente hayrur rahimin.”

Anlamı: “ Ey Rabbimiz, iman ettik. Bizi bağışla. Bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.”

Yorumlar

Henuz yorum eklenmedi ilk ekleyen siz olun .Yorum Ekle
b