Ne nedir ? :

bilimist

bilimist Yazdı...Hekim mi ? Doktor mu ? Tabip mi ? Hekim ile doktor arasındaki fark ?

01 Aralık 2019 Bu içerik 6.160 kez okundu.

Hekim mi ? Doktor mu ? Hekim ile doktor arasındaki fark ?

"Telaşlanma; hastalandığın için değil, doğduğun için öleceksin."
Mevlana


Doktor, kısaca doktora almış kimselere denir.
Öğrenim süresince yalnızca bir konu hakkında araştırma yapmak ile kalınmaz ayrıca uluslararası geçerliliği olan bir tez de yazılır.

Hekim, ülkemizde tıp ihtisası yapmış kimselere diyorlar, ama uluslararası bir ünvan değildir.
Doktora tezi vermemiş hekim hatta profesör bile görebilirsiniz ama doktor göremezsiniz.

Doktorluk ünvandır, hekimlik meslektir. Örneğin bir felsefe doktoru görebilirsiniz veya ziraat konusunda ihtisas yapmış bir ziraat doktoru yada bilgisayar mühendisliği doktorasını almış bir doktor görebilirsiniz.
Tıp fakültelerinden bolca doktor mezun oluyor ancak her nedense ''hekim'' çok az yetişiyor. Arap kökenli hekim kelimesinin anlamı hikmet sahibi, bilge, filozof, Tabip'tir. Yani tıp eğitimi olan bir insan aynı zamanda hikmet sahibi olan, felsefe bilen, ''bilge'' bir kişidir.

Tabip,

Tıp ilmi (veya sanatı) ile uğraşan kişileri tanımlamak için kullanılan Arapça kökenli bir sözcüktür.
Her tıp öğrencisinin bildiği gibi, tıp bilimleri ile ünlü Antik Mısır’daki Teb şehrinin isminden türetildiğine inanılan bu terim, Osmanlıca Türkçesinde ve Yeni Türkçede kullanılmaktadır.

Baştan anlatmak gerekirse,

Doktor, Latincede öğretmen anlamında kullanılmış ve Fransızcadaki “docteur” kelimesinden Türkçeye geçmiştir.
Doktor unvanı, ilk olarak Avrupa’da kullanılmış ve zamanla Amerika ve sonra diğer Avrupa sömürgelerine ve çeşitli diğer ülkelere de yayılmıştır.
Bugün tüm tıp fakültesi mezunları için kullandığımız doktor terimi, aslında öğretme yeterliliği ile ilgili bir kökten türetilmiş ve yüksek bir akademik dereceyi belirtmek için kullanılan bir terimdir.
Bu sebeple tabiplerimize doktor dememiz aslında etimolojik olarak bakacak olursak yanlış bir uygulamadır.
Asıl önemli soru ise şu olsa gerek: bugün modern Batı tıbbı eğitimi almış olan ve hikmetten hiç nasibini alamamış kişilere hekim diyebilir miyiz?

"Tıp, sadece sağlığı koruyan (hıfzu’s-sıhha) ve hastalıkları tedavi eden bir bilim değildir. Tıp, her şeyden önce “hikmet” kavramıyla birlikte ele alınmalıdır. Hikmet, etimolojik olarak, “kötülüğün engellenmesi ve iyiliğin elde edilmesi” anlamlarına gelir. Semantik düzlemde pek çok tanımı olmakla birlikte en çok üzerinde durulan tanımıyla hikmet, “sözde ve davranışta tam ve eksiksiz isabet”tir. Hekim, hikmet kökenlidir ve belki de sadece bizim dilimizde ve bize yakın coğrafyalarda yaşayanların dillerinde tababet (tıp bilimleri) ile uğraşan kişileri nitelemek için kullanılan bir terimdir. Arapça h-k-m kökünden gelir ve “bilge, hikmet sahibi, filozof, tabip” gibi anlamlarının yanında; yüzeysel anlamı itibariyle “karar veren, doğruyu yanlıştan ayırabilen kişi” anlamlarında kullanılır. Hakim, hakem ve hikmet gibi kelimeler de hep aynı kökten gelmektedir ve anlam olarak birbiriyle yakın ilişkili kelimelerdir. Bunların hepsinde de “eğriyi-doğruyu ayırt etme”, “sıradan insanlardan daha derin bir bilgiye sahip olma”, “bilgisi ile iş görebilme” gibi anlamlar saklıdır. Hekim hiçbir zaman bir insanı makine olarak gör/e/mez, ayrıca ölen hastasına da exitus oldu diyerek yabancılaş/a/maz. Hastalıklarla değil hastalarla uğraşır. Hastası için ilk yaptığı şey, ona dua etmektir. Kitabı ve hikmeti indiren Rabbi ile irtibatını kes/e/mez. Hikmet sahibi bir hekim, ölümle savaşmak gibi anlamsızlıklarla zaman harcamaz. Hekim için laboratuvar ve görüntüleme tekniklerinden daha önemlisi; hastaya dokunma, onu dinleme ve anlamaya çalışmaktır. Hekim, yaptığı işle ilgili bir karşılık beklemez."

Tabip, tıp ilmi (veya sanatı) ile uğraşan kişileri tanımlamak için kullanılan Arapça kökenli bir sözcüktür. Tıbb, Arapçada hekimlik mesleği ve ilmi; tebba ise Aramicede bilgi, ilim ve bilme, anlama gibi anlamları ihtiva eder. Arması yılan olan, sağlık tapınakları ile ünlü eski Mısır şehri “Teb” isminden kaynaklanmış olduğu düşünülmektedir. Yılan figürü sembolik anlatım olarak modern Batı tıbbının önemli bir göstergesidir. Buradaki yılan, basit bir resim değil, içeriğinde kendisini ve modern Batı tıbbını felsefi olarak anlatan önemli bir semboldür. Ancak Doğu mitolojisinde kartal göklerin, yılan yerlerin yaratıcısı konumundadır. Yani kuşlar yükseklerin, erdemin, hayatın, ruhun, iyiliğin, barışın ve aydınlığın sembolü iken; yılanlar genel inanışa göre kötülüğün, ölümün, karanlığın, gizemciliğin, olumsuzlukların etkeni olan kötü bir yaratıktır. Yılan, insanları yasakları çiğnemeye davet eden gerçek bir aldatıcıdır ve birçok hastalığın nedenidir. İngilizcede tıp doktoru anlamında kullanılan “physician” kelimesinin de karşılığı Türkçedeki bu tabip kelimesi olabilir. Zira “physician”, doğal yapı anlamına gelen “physic” kökünden türetilen ve insanın doğasına dair bilgiye sahip kişi anlamında kullanılmakta olan bir kelimedir. Yani insan ve hastalıkları sadece görünen bedenden yani fiziksel unsurlardan ibarettir. Physician da fiziksel rahatsızlıklarla ilgilenir.

kaynak: s d platformBu yazılardan anladığımız gibi yaptığımız araştırma sonuçlarının gösterdiği bulgular doğrultusunda her meslek için ayrı çaba sarf ettiğimizi bilmek ve unvanlarımızı doğru benimsemektir. Öğretim kabiliyeti olan kişilerin doktor olduğunu bilmek ve bu kişilerden eğitim almak hayatımızı daha doğru yöneteceği gibi, hikmet sahibi bir kişiden sağlık hizmetinin alınmasının öneminide bilmek yani hekimlerin bu işe gönül verdiği bilincinde olduğunu bilmemiz gerekir.
Yorumlar

Henuz yorum eklenmedi ilk ekleyen siz olun .Yorum Ekle
b