Siyaset ve bilim :

bilimist

bilimist Yazdı...Siyasette tarih bilinci ve önemi

26 Kasım 2019 Bu içerik 2.027 kez okundu.

Siyaset ve politikada görüşlerin temelindeki ideoloji ve bu ideolojinin temel oluşumunu sağlayan bir tarih bilincinin varlığı olası sürdürülen siyaset ve politikanın sağlamlığını oluşturmaktadır.

Tarih neden önemlidir ?
Tarih bilinci sosyal bilimden ziyade, bir disipline edilmedir.
Tarih birtakım akademik camiaların görüşüne göre sosyal bilimlerin dalı olarak sınıflandırılmıştır.

Ancak tarih sosyal bilimden ziyade, daha çok bir disiplin gibidir.
Siyaset ve politikada tarih, bilgi birikimimizin oluşmasından doğan bir silahımızdır.

Tarih, toplumsal olayları doğru ve eksiksiz yorumlamak için çok önemli olabilir.

Hakkında fikir belirteceğimiz toplumun tarihini bilmezsek ? yapacağımız yorum ve siyaset ne kadar doğru olabilir? Toplumun geçmişteki durumu, acıları, zafer anları, dönüm noktaları ve diğer sayısız etken toplumun yapısını belirler.
Toplumun yapısına ve yaşadıklarına tarihine göre de olaylar şekillendiğine göre, bu olayları doğru yorumlayabilmek için geçmişteki durumu bilmek gerekir.
  • Tarih bize toplumsal bilinç kazandırır.
  • Tarih geleceğe yönelik doğru düşünmemizi ve siyaset ve politikalarımızda doğru kararlar almamızı sağlar.
  • Tarih neden sonuç mantığımızı geliştirirerek doğru kararlar almamızı sağlar.
  • Tarih insanlık medeniyetimizin gelişmesi ve kültürel bağlarımızın devamlılığını sağlar.
  • Tarih önemlidir bilgi ve kültür değerlidir.

Tarih ve ideoloji ilişkisi;

Sosyalizmle ve tarih ile yeni tanışan her insanın sorunu
-materyalizm- -tarihsel materyalizm- -ideoloji- gibi kavramların anlaşılmasındaki zorluklardır.
Çok kullanılan kavramları kitaplardan öğrenmek de hiç kolay değildir. Bu yüzden genelde tv oturum kanallarını izleyip bol bol vakit geçiren bireyler araştırmalar yaparak öğrenmeye veya kendi çabaları ile el kitaplarına yada gogıl amcaya başvururlar ve bir süre sonra oldukça eksik ve hatta pek çok açıdan yanlış anlayacakları bilgilere sahip olurlar.İdeoloji kavramını
, ideolojinin kendisinin tam olarak ne anlama geldiği üzerinde çok fazla durmamak gerekir ;
Milliyetçi ideolojilerin gelişimi gerek tarihsel süreç, gerekse güncel siyasal-toplumsal gelişmeler bağlamında tartışmak çok kolaydır.
Yine somut ideolojileri ele alırken, bunların altyapı ilişkilerini, tiplerini ve somut veriler ışığında değerlendirmek mümkündür ve siyasal analiz çoğu kez siyasal mücadele açısından yeterli sonuçları sağlar. Asıl sorun, Genel olarak ideolojiyi tartışırken çıkar.

Bilgi İdeoloji ilişkisi;

Tarihsel materyalizm, bilginin oluşum ve gelişimini ele alırken, bilgi ile pratik etkinlik arasındaki ilişkiyi temel alırarak ilerler, Bunu yaparken söz konusu ilişkinin anlık olarak değil, tarihsel süreç içinde kurulduğunu da vurgular.

Pratik etkinlik ve bilgi arasındaki ilişki; dolaylı olmayan bilgiye yer yoktur.
Devreye bilincin girmediği herhangi bir bilgi ya da bilişsel süreç düşünülemez.
Nesnelerin duyu organlarıyla algılanması dolaysız bir bilgi sağlamaz.
Algılama sürecinin yanlışlıkları da taşıması ya da farklı kişilerin aynı şeyleri farklı şekillerde anlayabilmeleri ve algılayabilmeleri de bilincin oluştuğuna girdiğine işaret eder.
Biliş ve algı daha ilk andan başlayarak, nesnelere yöneliktir ve dışsal nesne dünyasındaki gerçek nesnelerin ayırt edilebilmesi, bilişsel etkinlik gerekir,
Duyumsal ve gerçek etkinlikte kanıtlanan öngörülerin ve varsayımların benimsenmesini gerektirir.


Tarih Anlayışının Geçirdiği Aşamalar

- İnsan düşüncesi ve onun yarattığı kültür basitten karmaşığa doğru bir gelişim göstermiştir.
Hikayeci tarih anlayışının basit betimlemeleri, akademik tarihçilikte karmaşık ilişkilerin çözümlemelerine dönüşür. Gelişme doğal olarak düz bir çizgi halinde olmaz. İlk çağdaki ilerlemeler tek tanrılı dinler tarafından durdurulur. Duran sadece tarihçilik olmaz elbette. Felsefe Millet döneminin seviyesine ancak Rönesans ile ulaşılabilir. Tek tanrılı dinler kendi öğretileri dışındaki düşüncelerin yaşamasına izin vermezler. En büyük silahları ise bütün güçleriyle halkı sömürmeye çalışan sultan ve kıralar olur.- "Kaynak: Tarih bilimi"


Siyasî bilgi ve tarih yaklaşımına hiç yakınlık duymayan bir kişinin entelektüel gücünü kullanarak, siyasî açıdan yakın olduğu bir figürün eksiklikleri ve eksik düşünceleri ile birleştiğinde, entelektüel hayatının büyük kısmınına hitaben kendisine yapmış olduğu en büyük kötülük olabilir, tarih için kara damga vurabilen değerlendirmeler yapabilir.
Bu yüzden siyaset yapmadan önce kesinlikle tarih bilincini oluşturmak, yapmış olduğumuz siyasetin evrenselmi yoksa yerel mi olduğunu düşünerek kültürel ve etnik etkileşimleri ele almak gereklidir.
Yorumlar

Henuz yorum eklenmedi ilk ekleyen siz olun .Yorum Ekle
b