Ne nedir ? :

bilimist

bilimist Yazdı...İnşaat hesaplamaları ve Maliyetleri hakkında

14 Ağustos 2018 Bu içerik 7.762 kez okundu.

İnşaat maliyet hesaplama nasıl yapılır?

Bir inşaatın maliyet kalemlerini kabaca şöyle sıralayabiliriz.

1- Kaba inşaat: % 40 (Beton kalıp, demir, tuğla)

2- Çatı üretimi: % 3 (Çatı konstrüksiyonu %75 ve kaplaması %25 olarak)

3- İç sıva ve kapı – pencere kasaları: %7 (Pencere ve kapılar %60, iç sıva %40)

4- Elektrik su tesisatı: %10 (temiz ve pis su %65, elektrik %35)

5- Yer döşeme kaplaması: %6

6- Dış sıva ve demir işleri: %6 (Dış sıva %50, balkon, merdiven ve diğer işler %50)

7- Kapı pencere doğrama: %8 (Kapılar %60, pencereler %40)

8- Boya badana ve ıslak zemin: %10

9- Isıtma tesisatı: %8

10- Çevre düzenlemesi: %2


-------------

İnşaat maliyet hesabı

İnşaat maliyet hesabı nedir? İnşaat maliyet hesabı nasıl yapılır? Başlıca temel çeşitleri nelerdir? İnşaat konusuyla ilgili ilk bakışta bilmeniz gereken konular aşağıda özetlenmiştir.

Bağlı bulunduğu belediyeden inşaat ruhsatı alındıktan sonra yapılacak işler:

Harfiyat,Temelatma,SubasmanıBetonuatılması

Aplikasyon çalışması (kadastro memurları)
Hafriyat
Hafriyat zeminine düşük dansiteli beton yani temel tabanı atılır. (tesviye betonu)
Temel atılması için kalıp, demir bağlantıları
Hazır beton ile temel atılması
Su basmanı betonu

Zeminkatkalıpdemirişlemlerivebetonatılması

Zemin kat kalıp, demir işlemleri
Hazır betonla Zemin kat betonu

Birincikatvediğerkatlardaçatıyakadaraynıişlemler

Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kat kalıp, demir işlemleri
Hazır betonla kat betonunun atılması

Çatıişleri

Çatının kiremit altı ahşap kurulumundan önce oturacağı yüzeye demir ve betonla hatıl yapılması
Kaliteli kereste ile 10×10 ve 5×10 kereste ile çatı kurulumu üzerine kiremit altı döşeme tahtalarının çakılması
Çatıda Su izolasyonu
Çatıda Isı izolasyonu
Kiremit çıtalarının ısı izolasyonu levhaları üzerine çakılması
Kiremit döşenmesi
Çinko olukların ve yağmur inişlerinin hazırlanması

Binada dış ve içduvarların tuğla ile örülmesi

Not: Buraya kadar inşaatın bütün katlarının duvarları örülmüş hale gelmiştir.

İçeride Su, Elektrik , Kalorifer , Telefon , Televizyon , Sıhhi tesisata başlanması
Dış cephe boyası , yağmur boruları inişleri yapılması
SıvaişleriveŞap

Dış sıvaya başlanması
İç sıvaya başlanması

YerseramiğiveDuvarSeramiğidöşenmesi (mutfak,banyo,koridor)ileBalkonyerdöşemesi

Seramik kaplanacak banyo , tuvalet ve diğer yerlerin yapılması

Laminant Parke döşenmesi
Asansör montajı
Dairelerin Çelik Kapıları
Pencerelerin takılması
İç kapıların montajı
İçeride ince alçı ve boyaya başlanması
Balkon Korkuluklarının montajı
Elektrik priz ve anahtarlarının montajı
Zayıf akım işleri: Uydu anteni, Kapı zilleri, kamera sistemi
Kombi ve radyatörlerin montajı , testi
Banyo ve tuvaletler vitrifiye ve bataryalar montajı
Merdiven basamakları döşemesi
Mutfak kurulumu (Hazır mutfak v.s)
Ahşap Mobilya (Odalara sabit dolaplar, salona tv ünitesi, girişe portmanto..vb.)
Bina posta kutuları
Çevre düzenlemesi
Yapı denetim
İnşaat temizliği

Kazı hacmi hesabı
Örnek:

Taban alanı boyu 15 metre, taban alanı enni 10 metre, derinliği 2 metre, eğimi 0 derece olan bir kazının hacmi 300 metreküp eder. (Bknz. maliyetbul.com)

İnşaat maliyet hesabı ve pursantaj

Yapılan sözleşmede belirtildiği üzere, işi yapan yükleniciye, her ay yapmış olduğu imalat, ihzarat ve taşımalarla ilgili olarak, hak edişlerde ödenecek olan alacaklarının, toplam iş tutarının (bedelinin) yüzdesi (pursantajı) çıkartılarak, global biçimde ve basit yöntemle ödenmesi biçimidir.

Başka bir biçimde anlatmış olursak, Yapılan tüm imalatların metrajı bitmiş şekilde hesap edilir, İmalatların yüzdesi saha mühendisleri veya teknikerleri tarafından belirlenir, ve bu yüzde ile bitmiş metraj çarpılıp o ayki imalat bulunur.

Radye Temel (radye jeneral temel) Nedir?

Temelin asıl adı, ‘radye jeneral temel’dir. Fakat, inşaat sektöründe hemen hemen herkes kısaca “radye temel” olarak adlandırır.

Radye temeli anlamak için şuan kullanılmayan ama 1999’dan önce kullanılan iki temel çeşidini de bilmek gerekiyor.

Münferit temel: Her kolonun kendi temel papucuna oturduğu, fakat hiçbir temel pabucunun birbirine bağlanmadığı temel çeşididir.

Mütemadi temel:Her kolonun kendi temel pabucuna oturduğu, her temel pabucunun birbirine bağlı olduğu temel çeşididir.

Radye jeneral temel: Radye temel’de münferit ve mütemadi temelde olduğu gibi temel pabucu bulunmaz, Radye temel, yapının oturacağı zemine boydan boya betonarme temellerin oluşturulması işlemini ifade ediyor. Radye temel sistemi, olası bir depreme karşı alınan önlem çalışmalarından biri olma özelliğini taşıyor.

‘İnşaat maliyet hesabı’nda radye temel

Radye temel, güvenliğin olmadığı zeminlerde kullanılıyor. Radye temel sistemi ile zemin radye temel sistemi ile sıkılaştırılıyor. Ayrıca yapı yüklerinin çok olduğu hallerde de bu sistem uygulanıyor.

Radye temel çeşitleri nelerdir?

Düz radye temel; kolon ve kirişlerin birbirine yakın ve yüklerinin az olduğu durumlarda düz radye temel uygulanıyor.
Kirişli radye temel;duvar,kolon vekirişlerinbirbirineuzakolduğudurumlardakirişliradyetemelsistemikullanılıyor.İkitüreayrılıyor:

a) Alttan kirişli radye temel; kirişler hem bodrum döşemesinin düz olmak istendiği durumlarda hem de temelin zemin üzerinde kaymasını engellemek için oluşturuluyor.
b) Üstten kirişli radye temel; kirişler radye temelin üzerine oturtuluyor. Bodrum döşemeliklerinin düz olması isteniyorsa kiriş aralıkları doldurulup, üzerine düz döşeme yapılıyor.

Mantar şeklinde radye temel; kolon yüklerini daha geniş bir alana yaymak için uygulanan bir siteme deniyor.
Ters kemer şeklinde radye temel; binaya fazla yükten dolayı oluşan basıncın söz konusu olduğu durumlarda kullanılıyor.
Rijit temel; derinliği fazla olan temellerde uygulanan sistemi ifade ediyor. Temel duvarlarına yanlardan gelecek basıncı engellemek için yapılıyor.

‘İnşaat maliyet hesabı’nda ihzarat

İhzarat , herhangi bir imalat için sözleşme keşfinde olan malzemelerin önceden alınarak şantiyede getirilip stoklanması işlemidir.

Malzeme stoklandıktan sonra imalatı yapan YÜKLENİCİ’ ye getirdiği malzemenin tutarı ihzarat ödemesiolarak hakediş ile ödenir.

Daha sonraki yapılan hakedişlerde ihzarat ödemesi kademeli olarak düşürülür.

Kesin hesap yapıldığında YÜKLENİCİ’ye ödenecek toplam tutar, sözleşme tutarıyla aynı olmak zorundadır.

İstisnai olarak, keşif listesindeki miktarların değişmesi durumunda sözleşme tutarı ile kesin hesap tutarı farklı olacaktır. Böyle durumlarda kesin hesaptaki ödeme esas alınmalıdır.

Kaynak: s t r a t e j i k a n a li z

- - - - - - -
Pratik hesaplamaya esas olmak üzere yığma ve karkas yapılar için yapı birim alanına isabet eden Yaklaşık metraj birim ölçüleri:

İmalat Cinsi Yığma Betonarme Karkas
1. Betonarme Betonu 0.250 m3/m2 0.380 m3/m2
2. Betonarme Demiri 22 kg/m2 34 kg/m2
3. Kalıp 1.75 m3/m2 2.60 m2/m2
4. Kalıp iskelesi 1.90 m3/m2 2.80 m3/m2
5. İş iskelesi 1.43 m2/m2 1.43 m2/m2
6. Tuğla Duvar 0.200 m3/m2 0.150 m3/m2
7. İç Sıva 2.40 m2/m2 2.40 m2/m2
8. Dış Sıva 1.30 m2/m2 1.30 m2/m2
9. Tavan Sıvası 0.90 m2/m2 0.90 m2/m2
10. Badana (iç) 3.00 m2/m2 3.00 m2/m2
11. Fayans – Seramik 0.30 m2/m2 0.30 m2/m2
12. Ahşap yapı + Karkas 0.15 m2/m2 0.15 m2/m2
13. Ahşap Pencere 0.12 m2/m2 0.12 m2/m2
14. Yağlı Boya 0.42 m2/m2 0.42 m2/m2
15. Ahşap Çatı, kiremit örtü
(Toplam İnşaat Alanı Üzerinden)
Tek kat 1.25 m2/m2 1.25 m2/m2
İki kat 0.63 m2/m2 0.63 m2/m2
Üç kat 0.42 m2/m2 0.42 m2/m2
Dört kat 0.33 m2/m2 0.33 m2/m2
Beş kat 0.25 m2/m2 0.25 m2/m2
16. Metal Örtü
(Toplam İnşaat Alanı Üzerinden)
Tek kat 1.33 m2/m2 1.33 m2/m2
İki kat 0.67 m2/m2 0.67 m2/m2
Üç kat 0.44 m2/m2 0.44 m2/m2
Dört kat 0.34 m2/m2 0.34 m2/m2
Beş kat 0.27 m2/m2 0.27 m2/m2
17. Mozaik Döşeme Kaplaması 0.90 m2/m2 0.90 m2/m2
18. Cam 0.10 m2/m2 0.10 m2/m2

Örnek Olarak
Toplam alanı Betonarme karkas ve konut olan 1 500 m2 bir binanın metraj olarak hesaplanması gerekiyor ise;
Betonarme Betonu = 0.380 x 1 500 = 570 M3
Betonarme Demiri = 0.034 x 1 500 = 51 ton
Betonarme Kalıbı = 2.60 x 1 500 = 2 600 m2
Tuğla Duvar =0.150x 1 500 = 150 m3

Projeden metraj çıkarılması esas olmak üzere yaklaşık pratik kabuller
Tesviye Tabakası alanı = Mozaik döşeme kaplaması alanı 1 m3 Beton =7-8 m2 kalıp
Blokaj Alan = Grobeton Alanı = Mozaik Alanı Demirli Beton Hacmine =70 – 90 kg Demir
Kiremit Alanı = Ahşap Çatı Alanı Pencere doğrama alanının = %75 – 80 normal düz cam
Kiremit Alanı = Çatı Yalıtım Alanı Kapı Kanat alanının = %25’i buzlu cam
Tavan Sıvası = Tavan Kireç Badana Tüm Demirin = %40 – 45 ince
Badana Alanı = İç Sıva Alanı Tüm Demirin = %55 – 60 kalın
Pencere Yağlı Boya Alanı = Pencere Doğrama Alanı

Yorumlar

Henuz yorum eklenmedi ilk ekleyen siz olun .Yorum Ekle
b